Additive manufacturing – 3D-skrivare som revolutionerar!Publicerad:

Marknaden för additive manufacturing är på väg att explodera. 3D-skrivarna ökar innovationstakten i en rad olika branscher. De lite mindre modellerna, som Creator HS, gör möjligt för allt ifrån arkitekter till designers och konstruktörer att på ett enkelt och smidigt sätt gå från ritning till verklig modell på bara några få timmar.

 

Samtidigt revolutionerar de större och mer avancerade anläggningarna för additive manufacturing (additiv tillverkning) hela industrin. Möjligheten att skapa produkter med hög precision såväl i prototypfasen som vid slutproduktion kommer att förändra allt från fordons- till rymdindustrin. Och detta är bara början.

 

Additive manufacturing – Tids- och kostnadseffektiv metod

Enligt en rapport från amerikanska konsultföretaget Wholers antas marknadsandelarna för additive manufacturing växa från $7 (US) miljarder 2016 till $21 miljarder inom en fyraårsperiod[1]. Samtidigt hävdar amerikanska nationalekonomen Jeremy Rifkin att den additiva tillverkningsteknologin är del av den tredje industriella revolutionen[2].

 

I takt med att tekniken utvecklas och accepteras kommer den att påverka tillverkningsprocesser och produkter på många olika sätt. Exempelvis kan tekniken bidra till stora tids- och kostnadsbesparingar genom att reducera åtgången av material och produkters vikt, minska transportkostnader, och på så sätt också minska miljöpåverkan.

 

Olika tekniker

Två av de mest använda teknikerna inom additive manufacturing är Selective Laser Sintering (SLS) och Fused Filament Fabrication (FFF). Creator HS från Ricoh är ett exempel på en funktionell höghastighetsskrivare som just använder sig av FFF-teknik och möter behoven hos konsultföretag, universitet och andra aktörer.

 

Med Fused Filament Fabrication kan en 3D-modell skrivas ut i nästan vilket material som helst – från tegelsten till glas eller trä. Oftast består dock filamentet av majsstärkelse, eller PLA (polylaktid) som är en nedbrytningsbar polyester som tillverkas från förnybara resurser som just majs. Något som passar perfekt till den prototyp eller modell som inte måste klara hög värme eller belastning.

 

Krävs ett mer hållbart material kan också ABS-plast fungera som filament. Plasten används redan idag i vardagsprodukter som hushållsredskap. Dock är det viktigt att tänka på att tillverkning i ABS-plast måste ske i ett väl ventilerat utrymme. Materialet är inte heller biologiskt nedbrytbart och passar därför bäst till produkter som ska hålla länge och klara höga temperaturer.

 

Industriell 3D-skrivare

Under 2016 lanserar Ricoh också RICOH AM S5500P, en industriell 3D-skrivare som är utrustad med SLS-teknik och speciellt anpassad för industriell tillverkning med höga kvalitetskrav. SLS-tekniken innebär att ett tunt lager av plastpulver smälts i sektioner med hjälp av laserteknik och skapar en fast struktur utan något stödmaterial. Slutresultatet är allt från hållbara funktionella prototyper och formar till avancerade produkter med höga design- och funktionskrav.

[1] Wholers annual worldwide progress report 2015, 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry

[2] http://www.thethirdindustrialrevolution.com


DELA